Tag Archives for " potvrda o oduzetim predmetima "

Potvrda o privremeno oduzetim predmetima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrda o privremeno oduzetim predmetima

Ako su ovlašćena službena lica policijske uprave izdala okrivljenom potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, koju je potpisao, tada se presuda može zasnovati na pomenutom dokazu, pa nije od prvostepenog suda učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Potvrda o oduzetim predmetima potpisana od strane trećeg lica kao zakonit dokaz

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrda o oduzetim predmetima potpisana od strane trećeg lica kao zakonit dokaz

Nijednom odredbom ranijeg, niti odredbom sada važećeg Zakonika o krivičnom postupku nije propisano da potvrdu o oduzetim predmetima potpisuje isključivo okrivljeni, odnosno da ne može biti potpisana od strane trećeg lica i stoga potvrda o oduzetim predmetima ne predstavlja nezakonit dokaz, samo zato što ju je potpisalo treće lice.