Produženje mere zadržavanja lica sa mentalnim smetnjama

PROCESNO PRAVO

Produženje mere zadržavanja lica sa mentalnim smetnjama

Kada mera zadržavanja u odeljenju psihijatrije Opšte bolnice prema licu sa mentalnim smetnjama nije dala očekivane rezultate, tada ima mesta produženju takve mere za još mesec dana, a na osnovu predloga konzilijuma lekara specijalista Opšte bolnice i obavljenog veštačenja od strane veštaka neuropsihijatrijske struke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)