Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku

Ukoliko se poreski platac nalazi u postupku restrukturiranja i privatizacije, odgovorno lice neće odgovarati za krivično delo neuplaćivanje poreza po odbitku, s obzirom da je državni poverilac dužan da otpusti dug prema subjektu privatizacije u celini.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)