Poreska utaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja

Visina iznosa poreske obaveze, čije se plaćanje izbegava, predstavlja objektivni uslov inkriminacije za osnovni oblik krivičnog dela poreska utaja i ista se utvrđuje isključivo u okviru poreskog perioda, koji je u zavisnosti od vrste poreza različito propisan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)