Tag Archives for " poravnanje "

Rok zastarjelosti

Rok zastarjelosti

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kada je osporenom odlukom Okružnog suda, zbog proizvoljne primjene odredbe člana 379. Zakona o obligacionim odnosima, ukinuto rješenje o izvršenju po apelantovom prijedlogu i sve provedene izvršne radnje.

Prekid parničnog postupka i pobijanje poravnanja

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i pobijanje poravnanja

Kada se između stranaka vodi parnični postupak po tužbi tužilje protiv tuženih radi predaje nepokretnosti na kojima je tužilja vlasnik na osnovu sudskog poravnanja nema mesta prekidu navedenog postupka do okončanja parničnog postupka radi poništaja poravnanja.