Tag Archives for " nadležnost za odlučivanje po žalbi u potrošačkim sporovima "

Primena odredaba samo u redovnom postupku

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena odredaba samo u redovnom postupku

Nepravilno je prvostepeni sud u konkretnom slučaju primenio odredbu člana 468. ZKP kojim članom je propisana shodna primena odredaba o žalbi protiv prvostepene presude na postupak po žalbi protiv rešenja, ali ne i u skraćenom krivičnom postupku.