Tag Archives for " poništenje sudskog poravnanja "

Poništenje sudskog poravnanja

PROCESNO PRAVO

Poništenje sudskog poravnanja

Kada se traži utvrđenje ništavosti nekog pravnog posla, pa i sudskog poravnanja, sud ispituje samo postojanje razloga za apsolutnu ništavost, razlozi relativne ništavosti utvrđuju se samo po zahtevu stranke i to samo razlozi na koje stranka sama ukazuje i za koje je teret dokazivanja na samom podnosiocu zahteva.