Category Archives for "09"

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici iseljenje iz porodične kuće

PORODIČNO PRAVO

Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici iseljenje iz porodične kuće

Zaštitna mera iseljenje iz porodične stambene zgrade ima za cilj ne samo sankciju za učinjeno nasilje već i preventivni razlog kako bi se ubuduće sprečilo uznemiravanje i nasilje i obezbedilo spokojstvo i bezbednost žrtve i ostalih članova porodice.

Načelo slobodne ocene dokaza, ili slobodnog sudijskog uverenja

PROCESNO PRAVO

Načelo slobodne ocene dokaza, ili slobodnog sudijskog uverenja

Sud slobodno ceni izvedene dokaze, ali ova sloboda suda nije apsolutna, već je ograničena činjenicom da dokazivanje mora obuhvatiti sve činjenice koje su važne za donošenje sudske odluke, i slobodna ocena dokaza obavezuje sudiju da istinitost odlučnih činjenica obrazloži zaključkom, koji sam izvodi na osnovu sprovedenih dokaza, a ne subjektivno, ili po opštem utisku.

Svojstvo stranke u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije

UPRAVNO PRAVO

Svojstvo stranke u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije

Svojstvo stranke u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije ima učesnik na tržištu koji je podneo prijavu koncentracije ili zahtev za pojedinačno izuzeće, odnosno učesnik na tržištu protiv koga je pokrenut ispitni postupak, a svojstvo stranke u smislu Zakona o zaštiti konkurencije nemaju podnosioci inicijative za ispitivanje povrede konkurencije, davaoci informacija i podataka, stručna lica i organizacije čije se analize koriste u postupku, kao ni drugi državni organi i organizacije koji sarađuju sa Komisijom u toku postupka.