Tag Archives for " poništaj zaveštanja "

Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima

NASLEDNO PRAVO

Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima

Punovažno je pismeno zaveštanje pred svedocima ukoliko je zaveštalac pročitao zaveštanje, izjavio da je to njegova poslednja volja i da je zaveštanje potpisao u prisustvu dva svedoka koji su se istovremeno potpisali na zaveštanju.

Sudsko zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Sudsko zaveštanje

Zaveštanje može po kazivanju zaveštaoca sačiniti sudija pošto prethodno utvrdi zaveštaočev identitet, a pošto zaveštalac takvo zaveštanje pročita i potpiše sudija na samom zaveštanju potvrđuje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.