Category Archives for "Evropski sud za ljudska prava"

Sabre protiv Norveške

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zaštita odnosa poverljivosti između advokata i klijenta
SABRE PROTIV NORVEŠKE
(Predstavka br. 459/18)
17. 12. 2020.

Aplikant je Mohamed Imran Sabre, norveški državljanin, rođen 1978. godine. Živi u Oslu.
Slučaj se tiče odnosa poverljivosti između advokata i klijenta, te pravnog spora zbog policijskog pretresa aplikantovog mobilnog telefona.
Aplikantov mobilni telefon je oduzela policija 23. novembra 2015. godine u sklopu krivične istrage koja je vođena protiv dve osobe zbog zavere radi njegovog ubistva. Policija je želela pretražiti telefon kako bi rasvetlila moguće sukobe između osumnjičenih i aplikanta.

D. protiv Francuske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na poštovanje privatnog života deteta
D. PROTIV FRANCUSKE

(Predstavka br. 11288/18)
od 16. 7. 2020.

Aplikanti su gospođa D, gospodin D. i gospođica D. Trećeaplikantkinja D. rođena je u Ukrajini pomoću surogat-majčinstva. Njeno rođenje registrovano je u Kijevu 3. oktobra 2012. godine, a lokalna potvrda kaže da je prvoaplikantkinja njena majka a drugoaplikant njen otac.
Predmet se odnosi na odbijanje zahteva za prepis izvoda iz matične knjige rođenih deteta koje je rođeno pomoću surogat-majčinstva u inostranstvu, u matičnu knjigu rođenih u Francuskoj uz obrazloženje da je majka naručilac označena kao majka u rodnom listu, budući da je genetska majka.

Leotsakos protiv Grčke

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

NEZAKONITI PRETRES POVREDA ČLANA 8. EK
LEOTSAKOS PROTIV GRČKE

(Predstavka br. 30958/13)
4. 10. 2018.
Aplikant je Petros Leotsakos, državljanin Grčke koji živi u Atini. Advokat je u Grčkoj od 1976. godine. Predmet se tiče pretresanja poslovnih prostorija (advokatske kancelarije) g. Leotsakosa i zaplene nekoliko predmeta i dokumenata u kontekstu krivične istrage zbog sumnje na njegovu umešanost u izvršenje krivičnih dela.

Antkoviak protiv Poljske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
ANTKOVIAK PROTIV POLJSKE

(Predstavka: 27025/17)
14. 6. 2018.

Predmet se tiče parnice o starateljstvu između budućih usvojitelja i bioloških roditelja.
Aplikanti su supružnici Monika i Patrik Antkoviak, oboje poljski državljani. Oni su želeli da usvoje dete od K. D, žene koju su pronašli na internetu i koja je tokom trudnoće pristala dati dete na usvajanje. Dečak je rođen u februaru 2013. godine i aplikanti se od tada staraju o njemu.

Dragan Petrović protiv Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Dragan Petrović protiv Srbije

(Predstavka 75229/10)
14. 4. 2020.

Aplikant je Dragan Petrović, državljanin Srbije.
U julu 2008. policija je dobila informacije da je aplikant možda umešan u teško premlaćivanje i kasniju smrt starijeg muškarca. Na osnovu tih podataka istražni sudija, u dve odvojene odluke, naredio je pretres aplikantovog stana i uzimanje uzorka sline za DNK analizu.

Učešće u organizovanju referenduma za nezavisnost Katalonije – Aumatelj i Arnau protiv Španije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Učešće u organizovanju referenduma za nezavisnost Katalonije

AUMATELJ I ARNAU PROTIV ŠPANIJE

(Predstavka: 70219/17)
4. 10. 2018.

Aplikantkinja je gospođa Monserat Aumatelj i Arnau, državljanka Španije koja živi u Valjsu. Predmet se tiče aplikantkinjinog učešća u organizovanju referenduma za nezavisnost Katalonije, zakazanog za 1. oktobar 2017. godine.

Pristup sudu – Santos Calado i drugi protiv Portugala

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pristup sudu

SANTOS CALADO I DRUGI PROTIV PORTUGALA

(Predstavke: 55997/14, 68143/16, 78841/16 i 3706/17)
31. 3. 2020.

U prvom zahtevu aplikantkinja je podnela tužbu upravnim sudovima osporavajući iznos njene penzije. Tužba je odbijena. Aplikantkinja je podnela žalbu Ustavnom sudu koji ju je proglasio nedopustivom. Ona je zatim izjavila žalbu tročlanoj komisiji Ustavnog suda koja ju je odbila.

1 2 3 8