Category Archives for "Evropski sud za ljudska prava"

Pravo na slobodu izražavanja – Navaljni protiv Rusije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pravo na slobodu izražavanja

Navaljni protiv Rusije

(Predstavke: 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13, 43746/14)

Apelant je Aleksej Navaljni, ruski državljanin. On je politički i antikorupcijski aktivista, lider opozicije i popularni bloger. Slučaj se odnosi na njegova hapšenja u sedam prilika, na različitim javnim okupljanjima, i njegovo naknadno procesuiranje za upravni prekršaj.

Primanje mita i izmena Krivičnog zakona – Berardi i Mularoni protiv San Marina

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Primanje mita i izmena Krivičnog zakona

Berardi i Mularoni protiv San Marina

(Predstavke 24705/16 i 24818/16)

Aplikanti su Paolo Berardi i Davide Mularoni, državljani San Marina.
Slučaj se odnosi na dva vladina službenika koji su prihvatili mito u zamenu za neispunjavanje svojih profesionalnih dužnosti u pogledu sigurnosti na gradilištima, te na legitimnost njihove naknadne osude i zatvora.

Zaštita manjina i prava na samoidentifikaciju – Presuda Velikog veća Mola Sali protiv Grčke

Zaštita manjina i prava na samoidentifikaciju

Presuda Velikog veća Mola Sali protiv Grčke

(Predstavka br. 20452/14)

Aplikantkinja je Hatidže Mola Sali, grčka državljanka.
Nakon smrti svoga supruga, aplikantkinja je nasledila celo imanje svoga supruga na osnovu testamenta koji je sastavio njen suprug kod javnog beležnika. Nakon toga, dve sestre pokojnika osporile su valjanost testamenta, tvrdeći da je njihov brat pripadao muslimanskoj zajednici u Trakiji i da je svako pitanje koje se odnosi na nasledstvo u toj zajednici podložno islamskom pravu i nadležnosti muftije, a ne odredbama grčkog građanskog zakonika. Posebno su se pozvale na Sporazum iz Sevra iz 1920. i Lozanski sporazum iz 1923. koji su predviđali primenu muslimanskih običaja i islamskog verskog zakona na grčke državljane muslimanske vere.

Povreda slobode okupljanja i udruživanja – Pravoslavna ohridska arhiepiskopija (Grčko-pravoslavna ohridska arhiepiskopija Pećkke patrijaršije) protiv Jugoslovenske Republike Makedonije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda slobode okupljanja i udruživanja

PRAVOSLAVNA OHRIDSKA ARHIEPISKOPIJA (GRČKO-PRAVOSLAVNA OHRIDSKA ARHIEPISKOPIJA PEĆKE PATRIJARŠIJE) PROTIV JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE

(Predstavka br. 3532/07)

Aplikantkinja, “Pravoslavna ohridska arhiepiskopija”, preimenovana u “Grčko-pravoslavnu ohridsku arhiepiskopiju Pećke patrijaršije”, je neregistrovana verska zajednica. Slučaj se tiče njene pritužbe na odbijanje nacionalnih vlasti da je prijave.

Obaveza korišćenja i iscrpljivanja domaćih pravnih lekova – Pavković protiv Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Obaveza korišćenja i iscrpljivanja domaćih pravnih lekova

PAVKOVIĆ PROTIV SRBIJE

(Predstavka br. 45204/04)

Aplikant je Ljubomir Pavković, hrvatski državljanin. Živi u Puli.
Aplikant je 1990. godine u beogradskoj filijali JUGOBANKE deponovao 1.260 USD i 3.000 DEM. Do 2002. godine je u više navrata podizao manje iznose.

Povreda Zakona o slobodi medija i poštovanja prava na pravično suđenje i pretpostavku nevinosti – Žisber i drugi protiv Francuske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda Zakona o slobodi medija i poštovanja prava na pravično suđenje i pretpostavku nevinosti

Žisber i drugi protiv Francuske

(Predstavke 68974/11, 2395/12 i 76324/13)

od 1. 6. 2017.

Slučaj se tiče osude nedeljnog časopisa “Le Point”, njegovog glavnog urednika g. Frana Olivijea Žisbera i novinara g. Ervea Gatenja, jer su objavili zapisnik o nizu krivičnih postupaka pre nego što je pročitan na javnoj raspravi, u slučaju od velikog interesa – Betankur.

Zabrana nečovečnog i ponižavajućeg tretmana – Krsmanović protiv Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zabrana nečovečnog i ponižavajućeg tretmana

Krsmanović protiv Srbije

(Predstavka 19796/14) od 19. 12. 2017.

Aplikant je Đorđe Krsmanović, državljanin Srbije, a predmet se odnosi na istragu u vezi sa navodima na zlostavljanje tokom njegovog hapšenja i pritvaranja, u sklopu obimne policijske operacije naređene nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića 2003. godine i proglašenja vanrednog stanja od strane srpske vlade.

Povreda prava na poštovanje privatnog i porodičnog života – Antkoviak protiv Poljske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na poštovanje privatnog i porodičnog života

Antkoviak protiv Poljske

(Predstavka broj: 27025/17)

Predmet se tiče parnice o starateljstvu između budućih usvojitelja i bioloških roditelja.
Aplikanti su supružnici Monika i Patrik Antkoviak, oboje poljski državljani. Oni su želeli da usvoje dete od K. D, žene koju su pronašli na internetu i koja je tokom trudnoće pristala da da dete na usvajanje. Dečak je rođen u februaru 2011. godine i aplikanti se od tada staraju o njemu.

Povreda prava na pravično suđenje – Goran Kovačević protiv Hrvatske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na pravično suđenje

Goran Kovačević protiv Hrvatske

(Predstavka br. 34804/14)

Aplikant je Goran Kovačević, državljanin Hrvatske koji živi u Dubrovniku.
Predmet se tiče aplikantovih pritužbi na zlostavljanje policije, uskraćivanje pristupa advokatu i prisiljavanje na davanje inkriminišućih izjava protiv saoptuženog na suđenju.
G. Kovačević je uhapšen 21. oktobra 2010. godine. Sutradan je, prilikom saslušanja, priznao da je prodao amfetamine i kupio kokain od jednog od saoptuženih. Priznanje je ponovio istražnom sudiji i pušten je. Prema izveštajima o njegovom ispitivanju (dva izveštaja) od policije i istražnog sudije, pretrpeo je manje povrede prilikom opiranja policijskom hapšenju, što je potvrdio lekar.

1 2 3 7