Razumno trajanje sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Razumno trajanje sudskog postupka

Pojam razumnog trajanja sudskog postupka relativna je kategorija koja zavisi od niza činilaca, a pre svega od složenosti pravnih pitanja i činjeničnog stanja u konkretnom sporu, ponašanja stranaka u postupku, postupanja nadležnih sudova, kao i od značaja prava o kome se u postupku odlučuje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)