Obračun troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Obračun troškova krivičnog postupka

U slučaju kada je tokom krivičnog postupka od strane javnog tužioca menjana pravna kvalifikacija krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret, troškovi krivičnog postupka obračunavaju se prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje, a ne u odnosu na krivično delo koje je okrivljenom stavljeno na teret u trenutku kada je krivični postupak pravnosnažno okončan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)