Tag Archives for " omogućavanje uživanja opojne droge "

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

Kada je drugookrivljena zajedno i po prethodnom dogovoru sa prvookrivljenim donela u stan roditelja prvookrivljenog opojnu drogu amfetamin i istu dala prvookrivljenom radi uživanja, a prvookrivljeni je njoj stavio na raspolaganje prostorije stana ali i pojedine uređaje u stanu – frižider radi odlaganja amfetamina, tada je svako od okrivljenih izvršio po jedno krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga.

Omogućavanje uživanja opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojne droge

To što okrivljeni nije imao umišljaj da omogući drugoj okrivljenoj da uživa opojne droge je bez značaja, kod činjenice da joj je stavio na raspolaganje frižider u stanu radi odlaganja amfetamina kao i prostorije u stanu radi uživanja opojnih droga.

Omogućavanje uživanja opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojne droge

Kada je okrivljeni kritičnom prilikom svedocima dao na uživanje zapaljenu, ručno pravljenu cigaretu od opojne droge, to predstavlja radnju omogućavanja uživanja opojne droge preduzetu prema više lica, koja čini obeležje kvalifikovanog oblika krivičnog dela ovog krivičnog dela.

Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.