Tag Archives for " Odlučivanje o pravu deteta "

Odlučivanje o pravu deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Odlučivanje o pravu deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Sudska odluka kojom se uređuje viđenje deteta sa roditeljima je promenjiva i u vreme donošenja se cene okolnosti koje postoje u to vreme.