Tag Archives for " lični odnos maloletnog deteta sa dedom i babom "

Održavanje ličnih odnosa maloletnog deteta sa dedom i babom

PORODIČNO PRAVO

Održavanje ličnih odnosa maloletnog deteta sa dedom i babom

U pogledu održavanja ličnih odnosa maloletnog deteta sa dedom i babom, ukoliko se o tome ne postigne dogovor sa zakonskim zastupnikom maloletnog deteta, o tome se može odlučiti u posebnom sudskom postupku u kome stranke moraju biti baba i deda i maloletno dete.