Tag Archives for " poveravanje maloletnog deteta jednom od roditelja na čuvanje "

Izmena odluke o poveravanju maloletnog deteta na čuvanje jednom od roditelja

PORODIČNO PRAVO

Izmena odluke o poveravanju maloletnog deteta na čuvanje jednom od roditelja

Odluka o poveravanju maloletnog deteta može se promeniti ukoliko se promene okolnosti i prilike, a posebno ako dete izjavi da želi da živi sa drugim roditeljem.