Tag Archives for " pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi "

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Pravo je deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi i to pravo može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta, kao i ako postoje razlozi da se roditelj sa kojim dete ne živi potpuno ili delimično liši roditeljskog prava, ili u slučaju nasilja u porodici.

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi, i to pravo može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta, a sud može doneti odluku o ograničavanju prava deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi ako postoje razlozi da se taj roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.