Tag Archives for " Izjašnjavanje deteta u sporu o njegovom poveravanju "

Izjašnjavanje deteta u sporu o njegovom poveravanju

PORODIČNO PRAVO

Izjašnjavanje deteta u sporu o njegovom poveravanju

U situaciji kada je dete navršilo 15 godina, a sposobno je za rasuđivanje, pre donošenja odluke o predlogu za izdavanje privremene mere, u sporu o poveravanju jednom roditelju prvostepeni sud mora da pribavi mišljenje maloletnog deteta da li želi da održava lične odnose sa ocem kome neće biti povereno.