Tag Archives for " roditeljsko pravo "

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi, a to pravo može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta.

Roditeljsko pravo

PORODIČNO PRAVO

Roditeljsko pravo

Roditeljsko pravo je lično pravo koje se vrši u najboljem interesu deteta, i obuhvata staranje o detetu, čuvanje i podizanje, vaspitanje i obrazovanje, njegovo zastupanje i izdržavanje, kao i upravljanje i raspolaganje imovinom deteta i sva ova prava i dužnosti ima roditelj kome je dete povereno, ali i drugi roditelj koji ne živi sa detetom.