Tag Archives for " privremeno obezbeđenje smeštaja maloletnog deteta "

Spor o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Spor o vršenju roditeljskog prava

U situaciji kad u postupku o poveravanju zajedničkog maloletnog deteta nalaz i stručno mišljenje, odnosno predlog daju dva organa starateljstva, zbog različitog prebivališta roditelja, neophodno je da ti nalazi i stručna mišljenja, odnosno predlozi budu usaglašeni, a u situaciji nemogućnosti njihovog usaglašavanja, sud je dužan da od druge ustanove specijalizovane za porodične odnose zatraži nalaz i stručno mišljenje o najboljem interesu maloletnog deteta pri odlučivanju o poveravanju zajedničkog maloletnog deteta.

Privremeno obezbeđenje smeštaja mal. deteta primenom člana 332. stav 2. Porodičnog zakona

UPRAVNO PRAVO

Privremeno obezbeđenje smeštaja mal. deteta primenom člana 332. stav 2. Porodičnog zakona

Organ starateljstva je dužan da u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten o postojanju potrebe za starateljstvom, donese privremeni zaključak o obezbeđenju smeštaja mal. deteta – štićenika.