Tag Archives for " samostalno vršenje roditeljskog prava "

PROMENA PREBIVALIŠTA ILI ADRESE STANOVANJA MALOLETNOG DETETA OD STRANE RODITELJA KOJI SAMOSTALNO VRŠI RODITELJSKO PRAVO SA POSEBNIM OSVRTOM NA VRŠENJE I LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

NEDOUMICE

PORODIČNO PRAVO

UDK: 347.637:347.171-055.62
COBISS.SR-ID 117615881

PROMENA PREBIVALIŠTA ILI ADRESE STANOVANJA MALOLETNOG DETETA OD STRANE RODITELJA KOJI SAMOSTALNO VRŠI RODITELJSKO PRAVO SA POSEBNIM OSVRTOM NA VRŠENJE I LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

* Maja Gluščević, advokat iz Niša.

Rezime: Neposredni povod za ovaj rad je problem koji se pojavio u praksi, a koji je po mom mišljenju od značaja za porodično pravo i porodične odnose, a to je odbijanje organa uprave, u konkretnom slučaju policije da promeni adresu stanovanja maloletnog deteta na zahtev roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo po odluci suda, iako je u konkretnom slučaju reč o jednom formalnom zahtevu, jer se radi o istom mestu stanovanja, tako da nije reč o promeni prebivališta. Dakle, u konkretnom slučaju organ uprave (policija) odbio je zahtev roditelja za promenu adrese maloletnog deteta, jer organ vrši konfuziju termina, u ovom slučaju prebivališta sa adresom. Naime, promena prebivališta podrazumeva promenu adrese, dok obrnuto, promena adrese ne znači nužno i promenu prebivališta (do promene adrese može doći i u istom mestu).
Ključne reči: Porodični zakon, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, samostalno vršenje roditeljskog prava, prebivalište, boravište, adresa, maloletno dete.

Načelo pravičnosti u postupku izvršenja sudske odluke

PROCESNO PRAVO
Načelo pravičnosti u postupku izvršenja sudske odluke
Za sprečavanje prinudnog izvršenja sudske odluke kojom je dužnik obavezan na zakonsko izdržavanje dece, značajan je kako najbolji interes dece, tako i očigledna nepravda za dužnika izdržavanja.

Delimično lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Delimično lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo, ima mogućnost da bez saglasnosti drugog roditelja – tuženog izvrši prijavu prebivališta mal. deteta, reguliše izdavanje putne isprave i isprave za putovanje deteta sa trećim licem van Republike Srbije, pa odbijanje (nepotrebne) saglasnosti tuženog za prijavu prebivališta i izdavanje navedenih putnih isprava zajedničkom mal. detetu, ne može se smatrati nesavesnim vršenjem prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava i razlogom za delimično lišenje roditeljskog prava.

Izdržavanje deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu

Kada se odlučuje o obavezi izdržavanja deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu, potrebe deteta mogu da se utvrđuju prema iznosu koji se iz sredstava socijalne zaštite isplaćuje hranitelju na ime troškova izdržavanja, tako da bi roditelj u skladu sa svojim mogućnostima mogao da se obaveže da na ime svog doprinosa plaća deo tog iznosa.

Delimično lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Delimično lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji odlukom suda samostalno vrši roditeljsko pravo ima mogućnost da bez saglasnosti drugog roditelja podnese zahtev za izdavanje putne isprave za maloletno dete i da pređe državnu granicu, zbog čega se odbijanje saglasnosti drugog roditelja za izdavanje putne isprave za zajedničko maloletno dete ne može smatrati nesavesnim vršenjem prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava i razlogom za delimično lišenje roditeljskog prava.

1 2 3 5