Tag Archives for " nadležnost suda naše zemlje i vršenje rodiljeskog staranja "

Nadležnost suda naše zemlje u sporovima o čuvanju, podizanju i vaspitanju dece

PORODIČNO PRAVO

Nadležnost suda naše zemlje u sporovima o čuvanju, podizanju i vaspitanju dece

Nadležnost suda naše zemlje postoji u sporovima o čuvanju, podizanju i vaspitanju dece, koja su pod roditeljskim staranjem i kada tuženi nema prebivalište u našoj zemlji, ako su oba roditelja naši državljani, s tim da ako su tuženi i dete naši državljani i ako oboje imaju prebivalište u našoj zemlji, nadležnost suda naše zemlje je isključiva.