Tag Archives for " samostalnom vršenju roditeljskog prava "

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Ekonomske i imovinske prilike posebno jednog i drugog roditelja ne mogu biti odlučujući elemenat za ocenu suda o tome koji će roditelj vršiti samostalno roditeljsko pravo, jer u sporu za vršenje roditeljskog prava sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Prilikom određivanja prednosti roditelja da mu se poveri zajedničko dete na negu, čuvanje i vaspitavanje, sud je dužan da se rukovodi ne samo imovinskim pitanjima i uslovima za dete, nego svim njegovim psihološkorazvojnim potrebama, imajući u vidu uzrast, njegovu privrženost i bliskost roditeljima, kao i kompetencije kojima roditelji ponaosob raspolažu, pri čemu za zdrav razvoj deteta, materijalni status roditelja nije od ključnog značaja.

Vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Vršenje roditeljskog prava

Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda, kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava.

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

PORODIČNO PRAVO

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi može biti ograničeno samo sudskom odlukom, kada je to u najboljem interesu deteta.

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Sud donosi odluku da će jedan roditelj samostalno vršiti roditeljsko pravo, kada roditelji ne vode zajednički život, a nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava.

Karakter tužbe za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Karakter tužbe za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava

Tužba za izmenu odluke o vršenju roditeljskog prava je preobražajna tužba, jer podnosilac tužbe svoje pravo na promenu može ostvariti samo donošenjem nove sudske odluke koja deluje za ubuduće (preobražajna – konstitutivna presuda), a novom odlukom o vršenju roditeljskog prava menjaju se prava i dužnosti oba roditelja u pogledu sadržine i obima vršenja prava.