Tag Archives for " odgovornost škole za štetu koju pretrpi učenik "

Naknada nematerijalne štete

 

Naknada nematerijalne štete

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ničeg što bi ukazivalo da su redovni sudovi proizvoljno primijenili pravo kada su, shodno odredbama čl. 154, 170. i 200. Zakona o obligacionim odnosima i člana 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi, obavezali apelantkinju na naknadu nematerijalne štete tužiteljki zbog povređivanja u toku trajanja izleta koji je apelantkinja organizovala, a na kojem radnik apelantkinje – razredna nastavnica tužiteljke – nije preduzela odgovarajuće mjere radi zaštite i čuvanja učenika, uključujući i tužiteljku, kada su redovni sudovi dali argumentovana obrazloženja za svoje odluke. Pri tome su redovni sudovi dali jasnu analizu svih sprovedenih dokaza, a činjenica da je tužiteljka mogla naplatiti premiju osiguranja zbog povređivanja i od osiguravajućeg društva nema uticaja na pravo tužiteljke da traži naknadu i od apelantkinje kao odgovorne za pretrpljene povrede.

Odgovornost škole za štetu koju pretrpi učenik za vreme boravka u školi

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost škole za štetu koju pretrpi učenik za vreme boravka u školi

To što je škola donela potrebne propise kojima se reguliše bezbednost učenika i njihovo ponašanje, nije dovoljno da se oslobodi odgovornosti za štetu koju učenik pretrpi za vreme boravka u školi, jer je pored propisivanja pravila ponašanja potrebno i sprovođenje propisanih mera da ne bi došlo do povređivanja učenika.