Tag Archives for " šteta usled ujeda psa "

Odgovornost opštine za štetu usled smrti srne usled ujeda psa

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost opštine za štetu usled smrti srne usled ujeda psa

Kada je srna uginula usled ujeda pasa nepoznatog porekla tada tužilac Lovačko udruženje ima pravo na naknadu štete od tužene opštine koja je na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima dužna da se stara o zoohigijenskoj službi.