Dužnost okrivljenog da obavesti sud o promeni prebivališta ili adrese stana

PREKRŠAJNO PRAVO

Dužnost okrivljenog da obavesti sud o promeni prebivališta ili adrese stana

Okrivljeni je dužan da ako u toku postupka promeni prebivalište ili adresu stana, o tome obavesti sud kod kog se vodi prekršajni postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)