Tag Archives for " putna isprava "

Vraćanje putne isprave i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Vraćanje putne isprave i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Da bi se privremeno oduzeta putna isprava mogla vratiti okrivljenoj koja ima neodložnu potrebu da putuje u inostranstvo, potrebno je pored ostalih zakonom propisanih uslova, da okrivljena dostavi određene dokaze koji opravdavaju njenu potrebu za put u inostranstvo.