Tag Archives for " deoba "

Osporavanje nacrta rešenja za glavnu deobu i rešenja o glavnoj deobi

OBLIGACIONO PRAVO

Osporavanje nacrta rešenja za glavnu deobu i rešenja o glavnoj deobi

Protiv nacrta rešenja za glavnu deobu može se izjaviti primedba, a protiv rešenja o glavnoj deobi žalbu mogu izjaviti i poverioci čije primedbe na nacrt za glavnu deobu nisu usvojene, pa se pravna valjanost ovih akata ne može preispitivati pokretanjem parničnog postupka radi utvrđivanja njhove ništavosti.