Tag Archives for " toplotna energija "

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Utvrđivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost snabdevanja toplotnom energijom utvrđuje cenu snabdevanja krajnjih kupaca na osnovu metodologije koju je donela Vlada, a na utvrđenu cenu saglasnost daje jedinica lokalne samouprave.

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

Isporučilac toplotne energije za stan na kojem je tuženik postao jedan od vlasnika – zakonskih naslednika ranijih vlasnika, ima pravo zahtevati isplatu duga bez obzira što tuženik ima prebivalište u Beogradu, a stan se nalazi u Čačku i bez obzira što nisu u ulozi tuženika i ostali zakonski naslednici ranijeg vlasnika stana.