Tag Archives for " uslov za isključenje korisnika sa sistema toplotnog grejanja "

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

Isporučilac toplotne energije za stan na kojem je tuženik postao jedan od vlasnika – zakonskih naslednika ranijih vlasnika, ima pravo zahtevati isplatu duga bez obzira što tuženik ima prebivalište u Beogradu, a stan se nalazi u Čačku i bez obzira što nisu u ulozi tuženika i ostali zakonski naslednici ranijeg vlasnika stana.

Propisivanje uslova za isključenje korisnika sa sistema toplotnog grejanja

USTAVNO PRAVO

Propisivanje uslova za isključenje korisnika sa sistema toplotnog grejanja

Skupština opštine može odlukom propisati uslove za isključenje korisnika sa sistema grejanja na teritoriji opštine, tako da korisnik može da ostvari pravo na isključenje ukoliko njegovo isključenje ne utiče na kvalitet grejanja u prostorijama drugih korisnika i ukoliko je izmirio sva dugovanja po osnovu korišćenja usluge grejanja do dana podnošenja zahteva za isključenje.