Tag Archives for " ustavnost i zakonitost cenovnika komunalnih usluga "

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Ocena ustavnosti i zakonitosti cenovnika komunalnih usluga

USTAVNO PRAVO

Ocena ustavnosti i zakonitosti cenovnika komunalnih usluga

Cenovnici komunalnih usluga nemaju karakter opštih pravnih akata za čiju ocenu ustavnosti i zakonitosti je nadležan Ustavni sud, već predstavljaju pojedinačne sprovedbene akte kojima se utvrđuje cena proizvoda i usluga, odnosno akte poslovanja.