Zastarelost potraživanja pruženih komunalnih usluga za potrebe lokala

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja pruženih komunalnih usluga za potrebe lokala

Potraživanja po osnovu pruženih komunalnih usluga – iznošenje i deponovanje smeća za lokal, čiji je vlasnik tuženik, zastareva u roku od deset godina.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)