Prevara

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara

Za postojanje krivičnog dela prevare nije nužno da se navede konkretno fizičko lice koje je kao predstavnik oštećenog lica dovedeno u zabludu, već je dovoljno navesti da je okrivljeni lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu predstavnika oštećenog pravnog lica da ono usled toga učini nešto na štetu svoje imovine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)