Privilegovani svedok

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Privilegovani svedok

Kada u vreme održavanja glavnog pretresa svedok nije imao svojstvo vanbračnog supruga okrivljene, pa time nije bio lice koje je oslobođeno dužnosti svedočenja, zbog čega sud nije dužan da ga pre ispitivanja upozori da ne mora da svedoči.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)