Obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obavezno lečenje narkomana

Da bi se izrekla mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana neophodno je utvrditi da li je učinilac krivično delo izvršio usled zavisnosti od opojnih droga i da li postoji uzročna veza između učinjenog dela i zavisnosti učinioca od opojne droge kao i opasnost da će usled te zavisnosti i dalje da vrši krivična dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)