Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Kada je na osnovu izveštaja komisije lekara Specijalne zatvorske bolnice navedeno da je osuđeni u bolničkim uslovima postigao terapijski maksimum, da za nastavak hospitalnog tretmana ne postoje medicinske indikacije, kao i da bi dalje zadržavanje u SZB moglo da se negativno odrazi na dosadašnje terapijsko dostignuće kod činjenice da isti nije izdržao celu kaznu, osnovan je predlog da se obustavi mera obaveznog lečenja narkomana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)