Tag Archives for " plaćanje takse za javni medijski servis "

Obaveza plaćanja takse za javni medijski servis

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja takse za javni medijski servis

Zakonodavac je ovlašćen da propiše visinu, način plaćanja i obveznike plaćanja takse za korišćenje programa javnog medijskog servisa, ali zakonom se mora izričito propisati da taksu za javni medijski servis nisu dužni da plaćaju oni vlasnici radio i tv prijemnika kojima nisu obezbeđene tehničke mogućnosti za prijem programa javnog medijskog servisa.