Tag Archives for " obaveza plaćanja naknade za korišćenje muzičkih djela "

Ovlašćenje reprezentativnog udruženja korisnika za teritoriju Republike Srbije, da opredeljuju visinu naknade koju su obavezni da plaćaju za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje reprezentativnog udruženja korisnika za teritoriju Republike Srbije, da opredeljuju visinu naknade koju su obavezni da plaćaju za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Ne može se zakonom dati ovlašćenje reprezentativnom udruženju korisnika za teritoriju Republike Srbije, da kategorišu sami sebe po određenim kriterijumima i time opredeljuju visinu naknade koju su obavezni da plaćaju za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma.