Tag Archives for " određivanje privremene mere u medijskom sporu "

Odlučivanje o prigovoru protiv rešenja o određivanju privremene mere u medijskom sporu

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o prigovoru protiv rešenja o određivanju privremene mere u medijskom sporu

O prigovoru protiv rešenja o određivanju privremene mere u sporu radi zabrane objavljivanja informacije odlučuje viši sud koji je doneo privremenu meru, a ne apelacioni sud.