Tag Archives for " oslobođenje od plaćanja taksi "

Oslobođenje od obaveze plaćanja takse u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Oslobođenje od obaveze plaćanja takse u upravnom sporu

Upravni sud može taksenog obveznika osloboditi obaveze plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu sredstva iz kojih se obveznik i članovi porodičnog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.