Tag Archives for " ovlašćenje tržišnog inspektora "

Ovlašćenje tržišnog inspektora da vrši pregled poslovnog prostora stambenog karaktera

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje tržišnog inspektora da vrši pregled poslovnog prostora stambenog karaktera

Zakonom nije predviđena obaveza tržišnog inspektora da za obavljanje pregleda poslovnih prostorija uopšte, a samim tim i stambenog prostora koji je registrovan kao prostor u kome se obavlja delatnost trgovine, prethodno pribavi odluku nadležnog suda.