Sadržina naredbe o pretresanju stana i nezakoniti dokazi (plodovi otrovnog drveta)

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Sadržina naredbe o pretresanju stana i nezakoniti dokazi (plodovi otrovnog drveta)

Kada je u naredbi o pretresanju stana sudije za prethodni postupak navedeno da se pretresu objekti okrivljenog u selu J. – grad Čačak, a pretres je izvršen u selu Ž. – grad Čačak, takođe vlasništvo okrivljenog, o čemu je sačinjen zapisnik o pretresanju, postupljeno je suprotno odredbi člana 155. stav 2. ZKP, pa su svi dokazi koji su proistekli iz zapisnika o pretresanju tog stana nezakoniti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)