Izdvajanje zapisnika i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Izdvajanje zapisnika i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Pre donošenja rešenja o izdvajanju zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija koji se odnosi i na plac na kome se te nepokretnosti nalaze neophodno je precizno utvrditi da li se šljivik u kome je izvršen pretres nalazi u sklopu dvorišta, a koji se ne može podvesti pod stan ili drugu prostoriju niti se radi o placu na kome se nalazi kuća čiji je optuženi držalac.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)