Tag Archives for " uslovi za sticanje svojstva osiguranika samostalnih delatnosti "

Ko i pod kojim uslovima stiče svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Ko i pod kojim uslovima stiče svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti?

Odredbom člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o penzijskom osiguranju (”Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 75/14 – u daljem tekstu Zakon), predviđeno je da su osiguranici samostalnih delatnosti lica, koji su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivači ili članovi. Prema stavu 2. istog člana, pod radom u privrednom društvu smatra se i predstavljanje i zastupanje privrednih društava od strane njihovih osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava. U smislu napred navedenih odredbi, članovi odnosno osnivači privrednih društava imaju svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti, pod uslovom da u njima rade, a pod tim se podrazumeva obavljanje poslova u okviru delatnosti privrednih društava, kao i ostalih poslova u interesu i za račun privrednog društva. Takođe, pod radom u privrednom društvu se smatra i predstavljanje i zastupanje, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja, u smislu Zakona o privrednim društvima.