Tag Archives for " diskriminacija osoba sa invaliditetom "

Ustavna žalba – diskriminacija osoba sa invaliditetom

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – diskriminacija osoba sa invaliditetom

Za postojanje diskriminacije osoba sa invaliditetom, mora postojati uzročno-posledična veza između invalidnosti i diskriminatorne radnje, tako da osoba sa invaliditetom mora biti uznemiravana, vređana i omalovažavana zbog svoje invalidnosti, a ne iz drugog razloga.