Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Radnju, koja onemogućava tužioce u namirenju njihovog potraživanja, predstavlja i konstituisanje prava doživotnog plodouživanja na nepokretnostima koje su predmet besteretnog raspolaganja – ugovora o raspodeli imovine za života, zbog čega se ona, kao takva, može pobijati u roku od tri godine od zaključenja tog pravnog posla.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)