Način održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi

PORODIČNO PRAVO

Način održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi

Način održavanja ličnih odnosa između deteta i roditelja sa kojim dete ne živi mora se prilagoditi konkretnim uslovima, te da roditelj kod koga dete ne živi može da prati razvoj deteta i u odgovarajućoj meri doprinosi tom razvoju i da način održavanja tih odnosa bude u skladu sa najboljim interesom deteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)