Tag Archives for " viđanja dece sa roditeljem "

Način održavanja ličnih odnosa između dece i roditelja sa kojim deca ne žive

PORODIČNO PRAVO

Način održavanja ličnih odnosa između dece i roditelja sa kojim deca ne žive

Model viđanja dece sa roditeljem sa kojim deca ne žive treba da bude određen na način koji je u najboljem interesu dece, a prilagođen životnim prilikama roditelja i njihove zajedničke maloletne dece.