Tag Archives for " nesavesno lečenje "

Teško delo protiv zdravlja ljudi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv zdravlja ljudi

Da bi postojalo krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259. stav 4. KZ neophodno je da se ostvari posledica u vidu nastupanja smrti lica, koja činjenica predstavlja objektivni uslov inkriminacije ovog krivičnog dela.

Naknada štete zbog lekarske greške

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog lekarske greške

Za odgovornost za naknadu štete zbog lekarske greške potrebno je da se utvrdi postojanje lekarske greške, kao i uzročno-posledična veza između učinjene lekarske greške i nastale štete, postojanje odgovornosti lekara za učinjenu grešku, odnosno da li bi do štete došlo da se lekar ponašao u skladu sa zahtevima medicinske struke.