Tag Archives for " nesavesno lečenje "

Naknada štete zbog lekarske greške

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog lekarske greške

Za odgovornost za naknadu štete zbog lekarske greške potrebno je da se utvrdi postojanje lekarske greške, kao i uzročno-posledična veza između učinjene lekarske greške i nastale štete, postojanje odgovornosti lekara za učinjenu grešku, odnosno da li bi do štete došlo da se lekar ponašao u skladu sa zahtevima medicinske struke.