Tag Archives for " naknada za faktički eksproprisanu imovinu "

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost ne utvrđuje se isključivo na osnovu procene izvršene od strane Poreske uprave kao nadležnog organa uprave, već je to obavezni zakonski minimum (najniži iznos naknade) koji ne isključuje mogućnost da sud odredi veštačenje i izvede i druge dokaze da bi utvrdio visinu naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Naknada za faktičku eksproprijaciju zemljišta

STVARNO PRAVO

Naknada za faktičku eksproprijaciju zemljišta

Kod faktičke eksproprijacije vlasnik zemljišta ne može trpeti štetne posledice zato što nadležni organ nije sproveo upravni postupak i doneo rešenje o eksproprijaciji, koja bi bila osnov za isplatu novčane naknade.

Faktička eksproprijacija i naknada

OBLIGACIONO PRAVO

Faktička eksproprijacija i naknada

Ne postoji tzv. faktička eksproprijacija kada je naknada za oduzeto poljoprivredno zemljište isplaćena u novcu i naturi starešini domaćinstva.

Naknada za faktički oduzetu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za faktički oduzetu nepokretnost

Bivšem vlasniku pripada novčana naknada zbog izvršene faktičke eksproprijacije zemljišta, prema tržišnoj vrednosti oduzetog zemljišta, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja.

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište

Visina naknade za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište utvrđuje se prema tržišnoj vrednosti oduzetog zemljišta koju, između ostalog, određuje i karakter tog zemljišta, kvalitet, klasa, lokacija, udaljenost odnosno blizina naseljenog mesta i asfaltnog puta, postojanje i udaljenost infrastrukturne instalacije i drugih korektivnih faktora koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti.

Podnošenje zahteva za isplatu naknade za faktički eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Podnošenje zahteva za isplatu naknade za faktički eksproprisanu nepokretnost

Podnošenje zahteva radi isplate naknade za faktički eksproprisanu nepokretnost nije vezano ni za kakav rok, da bi mogla da teče zastarelost po članu 361. ZOO.